Rannta Nua do Pháistí Óga – New Rhymes for Young Children

Tá gliondar orainn gur tháinig 48 rannta nua chumtha do phásití óga chugainn os na scoileanna i Múscraí agus do roghnaigh Coiste na hÉigse 12 ceann samplach le ceol a chur leo agus tá siad sin seolta chuig na ceoltóirí a bheidh ag teagasc na ceardlanna maidin Dé Sathairn.

Seo sampla de cheann amháin go bhfuil ceol curtha leis ag  Johnny Óg Connolly. Éist leis agus bí ag foghlaim agus bí ullamh chun é a chanadh ag Club-theach  CLG, Áras Abán, Baile Mhúirne ag 3i.n. ar an Sathairn ag an Ceardlann Cumadóireachta. Hup Johnny!

Chuaigh Séimí is an mhuc suas an cnoc 

chun uisce a fháil ón tobar

thuit Séimí anuas ach d’fhan an mhuc thuas

is d’imigh sé leis ar sodar.

We were delighted to receive 48 newly composed rhymes from our local schools. The Éigse Committee selected 12 of the rhymes and sent them to this year’s Éigse musicians who have put music to them.

Here is a sample of one of the rhymes which Johnny Óg Connolly has put music to. Listen to it and start practising so you can sing along at the G.A.A. Club House, Áras Abán, Baile Mhúirne at 3pm on Saturday for the workshop. Hup Johnny!

3 Wonderful Workshops!!

  1. Would you like to learn a song in Irish and sing it with your child?
  2. Would you like to stimulate your child’s interest in music?
  3. Or would you like to learn a few steps in the sean-nós style of dance?

Workshop 1 – Learn songs in Irish with Bernie Pháid (singer on the CD ‘Sicín Mise’). All age groups welcome! Saturday December 2nd 2017. 10:00am – 12:30pm. Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne.

 

Workshop 2 – Music and rhythm workshop for parents and pre-school children with the UCC Music Department. First steps in music for the pre-school child. Saturday December 2nd 2017. 12:30pm i gColáiste Ghobnatan, Baile Mhúirne. Parents need to attend with toddlers.

Workshop 3 – Sean-Nós dancing with Edwina Guckian – Saturday December 2nd 2017. 10:00am – 12:30pm. Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne. All age groups and levels welcome! https://edwinaguckian.com/

 

Call 026 453733 or 087 2439776 to book a space or email the Ionad Cultúrtha for more information eolas@ionadculturtha.ie

3 Cheardlann Spéisiúil!!

  1. Ar mhaith leat amhráin a fhoghlaim as Gaeilge agus iad a canadh le do pháiste?
  2. Ar mhaith leat cabhrú le do pháiste spéis a chur sa cheol?
  3. Ar mhaith leat steipeanna nua rince a fhoglaim?

Ceardlann 1 – Amhráin i nGaeilge le Bernie Pháid (amhránaí ar an CD ‘Sicín Mise’) – Fáilte roimh gach aoisghrúpa! Dé Sathairn 2 Nollaig 2017 – 10:00am – 12:30pm i gColáiste Ghobnatan, Baile Mhúirne. 

 

Ceardlann 2 – Ceardlann ceoil agus rithime do thuismitheoirí & páistí réamhscoile i gcomhar le Roinn an Cheoil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Caithfidh tuismitheoir a bheith leis an bpáiste. Dé Sathairn 2 Nollaig 2017 – 12:30pm i gColáiste Ghobnatan, Baile Mhúirne

Ceardlann 3 – Rince ar an Sean-Nós le Edwina Guckian – Fáilte roimh gach caighdeán agus aoisgrúpa! Dé Sathairn 2 Nollaig 2017. 10:00am – 12:30pm i gColáiste Ghobnatan, Baile Mhúirne.  https://edwinaguckian.com/

 

Glaoigh 026 45733 nó 087 2439776 chun spás a bhocáil. nó seol ríomhphost chuig eolas@ionadculturtha.ie

 

Taispeántas Grianghrafadóireachta / Photographic Exhibition

Cuirfear tús leis an Éigse le Taispeántas Griangrafadóireachta de cheoltóirí, aíonna agus seisiúin ó thús na hÉigse go dáta. Á seoladh ag Dónal de Barra. 8.00in Déardaoin 30.11.17 @ Áras Ábán, Club-theach CLG, Baile Mhúirne.
We kick off this year’s Éigse with a Photographic Exhibition covering 26 years of Éigse memories. Launch by Dónal de Barra. 8.00pm Thursday 30.11.17 @ Áras Ábán, GAA Club House, Baile Mhúirne.
Bígí Linn

 

Fogra : Ceardlanna na hÉigse

Ceardlanna na hÉigse – An bhfuil tú chun freastal ar cheann?
Tá na línte fón ag obair arís san Ionad Cultúrtha. Cuir glaoch orainn anois ag 026-45733 nó seol r-phost chugainn ag eolas@ionadculturtha.ie

Éigse Workshops – Are you booking a workshop?
The phone and internet connections in the Ionad Cultúrtha are working again. Call us now at 026-45733 and/or send an email to us at eolas@ionadculturtha.ie

Éilís – 087-2841220 nó Rachel – 087-2439776 Má ta aon cheist eile.

Éigse Dhiarmuidín 2017

Éigse Dhiarmuidín 2017
30ú Samhain go 3ú Nollag
30th November to 3rd December

Tá an count down tosnaithe go dtí Éigse 2017. Bígí ag tiúnáil agus ag cur snas ar an bróga rince.

Count down to Eigse Dhiarmuidín 2017 is in motion! Get tuning and polishing your dancing shoes.

Beimíd ag caitheamh súil siar i mbliana ar Éigsí na blianta ó 1992 go 2016 le Taispeántas Griangrafadóireachta de cheoltóirí, aíonna agus seisiúin ó thús na hÉigse go dáta

We are going to have a photo retrospective look at past Eigsí from the very first one in 1992 to our 25th one in 2016.

(Má tá griangraf agat gur mhaith leat é a chur sa taispeántas, seol é go dtí hollynighrada@hotmail.com chomh luath agus is féidir.

If you would like to include a photo of past Eigsí in the exhibition forward it by email to hollynighrada@hotmail.com)

Beidh scoth na gceoltóirí agus na n-amhránaithe againn arís i mbliana – ina measc, Caoimhín Ó Raghallaigh, Liam O Brien, Úna Ní Fhlannagáin, Éanna Ó Cróinín, Johnny Óg Ó Conghaile, Edwina Guckian, Cathal Ó Currain, Emma Ní Fhíoruisce, Bernie Pháid, Síle Denvir,Len Graham, Brian Ó Loughlin, Bryan O Leary, Tríona Ní Shíocháin, agus gan dabhat  Peadar Ó Riada agus Cór Chúil Aodha agus a gcairde, John Kelly agus Eamonn McGivney agus go leor eile….

Beimíd ag seoladh blúiríní eolais bhreise go minic ar an na neithe éagsúla a bheidh ag tarlú le linn na deire seachtaine agus mar sin, bígí ag faire amachTá clár na hEigse agus cur síos ar an ceardlanna le fáil ar an suíomh idirlíon (www.eigse.ie) agus beidh teachtaireachtaí eile le fáil ó am go ham ar Facebook.

Keep an eye out for regular bulletins on our Facebook and for full details on the workshops and on the weekend programme, go to our website at www.eigse.ie

Nuacht faoi cheardlanna na hÉigse

Nuacht faoi cheardlanna ceoil na hÉigse/ Éigse Workshop news:

Beidh seisiún ar leith á chur ar fáil ag an gceoltóir ildánach, Geraldine Cotter, ar chonas úsáid a bhaint as piano nú méarchlár agus tá ag seinnt nú ag déanamh tionlacan ar cheol traidisiúnta, ag braith ar éileamh. Beir leat go mhéarchlár féin. Breis eolais ón Ionad Cultúrtha ag 026 45733.

The versatile Geraldine Cotter will also run a workshop with budding piano/keyboard players and accompanists, depending on demand. Bring your own keyboard! For more information, ring the Ionad Cultúrtha Cultúrtha at 026 45733.