Ceardlann Éigse 2019

I mbliana beidh ocht gceardlann ar siúl ar maidin Shatharn ó 10:00 go dtí 12:30 in Ionad Cultúrtha an Dochtúra Uí Loingsigh agus i gColáiste Ghobnatan agus ar na múinteoirí cáiliúla a thabharfaidh ceardlanna beidh Caitlín Nic Gabhann ar an gConsairtín, Dylan Carlos ar an bhFidil, beidh Cein Sweeney ar an bhFeadóg Mhór agus Conor Connolly ar an mBosca Ceoil chomh maith le Breandán Seoighe ag tabhairt ranga rince ar an sean nós agus cé go bhfuil cónaí anois air i Sligeach, is as Cill Mhaoile i gCo. Chiarraí don phíobaire cáiliúil Leonard Barry.


Caitlín Nic Gabhann

Rinceoir aitheanta is ea Caitlín chomh maith le bheith ina ceoltóir sár-chumasach ar an gconsairtín. Múineann sí an consairtín ag féilte agus scoileanna samhraidh agus geimhridh ar fud na hÉireann, na hEorpa agus Meiriceá Thuaidh. Tá sí páirteach mar cheoltóir agus mar rinceoir le bannaí ar nós Caitlín & Ciarán, The High Seas, NicGaviskey, Birkin Tree agus The Irish Concertina Ensemble.

Caitlín is a talented dancer as well as an accomplished concertina player and teacher. She teaches concertina annually at festivals, summer and winter schools all over Ireland, Europe and USA. She is currently involved as musician and dancer with bands Caitlín & Ciarán, The High Seas, NicGaviskey, Birkin Tree and The Irish Concertina Ensemble


Dylan Carlos

Ball de chlann an-cheolmhar i gcontae Ros Comáin is ea Dylan Carlos. Cé gur fhás sé aníos in áit a bhfuil an-cháil uirthi do cheol na feadóige móire roghnaigh Dylan ar an bhfidil a chleachtadh, gníomh neamhchoitianta go leor do cheoltóir as Ros Comáin a déarfadh roinnt daoine b’fhéidir. Má roghnaigh sé an fhidil tá tionchar an-láidir ag ceol a dhúthaigh féin ar a chuid ceoil. Ball de Bhanna Céilí Chnoc na Sí is ea é agus bíonn sé páirteach go minic ag féilte ar fud na hÉireann agus thar lear. Bhí Dylan páirteach ag féilte ceoil le déanaí i Sasana agus sa Fhrainc ag seinm agus ag múineadh ceoil.

Dylan comes from a very musical family in Co. Roscommon. Having grown up in a region synonymous with flute playing, Dylan took a road less travelled for a Roscommon musician and took up the fiddle but is still heavily influenced by the music of his local area. A member of the Knocknashee Céilí Band, he also performs and teaches regularly at festivals and around the country and abroad. Dylan has recently played at festivals in England and in France.


Cein Sweeney

Baile beag in iarthar an Chabháin a bhfuil cáil nach beag air i gcúrsaí an cheoil Ghaelaigh is ea Cill na Seanrátha agus is as an áit sin do Cein. Tá mórán taistil déanta aige agus é ar chamchuairteanna éagsúla sa Spáinn, Meiriceá Thuaidh agus ar fud na Ríochta Aontaithe le grúpaí éagsúla. Bhuaigh Cein an chéad áit i gcomórtas sinsir Uile Éireann ar an bhfeadóg mhór sa bhliain 2015. Ina theannta sin tá seinmt na feadóige móire múinte aige ar fud na hÉireann ar fad ag ceardlanna, féilte agus fleadhanna ceoil. 

Cein Sweeney is from Killeshandra Co. Cavan, a small town in west Cavan with a proud reputation of solid Irish music. Cein has toured many places such as Spain, North America and across the UK with many groups. Cein also won the All Ireland senior flute competition in 2015. Cein has taught music across the whole of Ireland at various workshops, festivals and fleadhanna ceoil.


Conor Connolly

As Droichead an Chláirín i ndeisceart chontae na Gaillimhe do Conor. Thosnaigh sé ar an bhfeadóg stáin ag aois a hocht mbliana agus ar an mbosca ceoil nuair a bhí sé dhá bhliain déag d’aois. Ba mhór an onóir do Conor é nuair a bronnadh ‘Gradam Ceoil – Ceoltóir Óg na Bliana 2019’ air níos luaithe i mbliana agus gurb é a mhúinteoir Joe Burke a dhein an bronnadh sin ag searmanas a bhí i Halla an Waterfront i mBéal Feirste i Feabhra 2019. Tá Conor tar éis a bheith ar stáitse agus tar éis bheith ina mhúinteoir ceoil ag mórán féilte ceoil in Éirinn agus thar lear. 

Conor, born on 30th May 1993 comes from the parish of Clarinbridge in South Galway. He started playing tin whistle at age eight and moved onto the accordion at age twelve. The highlight of his musical life to date, has been the honour of receiving TG4’s prestigious Gradam Ceoil – Ceoltóir Óg na Bliana 2019 award presented by his mentor Joe Burke in a ceremony held in the Waterfront Hall in Belfast in February 2019. Conor has performed and gave workshops at many of the Traditional Music festivals at home and abroad. 


Breandán Seoighe

Ón Sraith Saileach, Conamara, Co. na Gaillimhe do Breandán. Is ceantar é Conamara atá nasctha go dlúth le Damhsa ar an Sean Nós agus mar sin d’fhoghlaim Breandán a chuid damhsa faoi a bheith ag féachaint ar na glúnta a tháinig roimhe. Cuireann sé béim áirithe ar stíl phearsanta a fhorbairt ach a dheineann cloí leis an traidisiún. Tá neart craobhacha bainte amach aige, an Craobh Sinsir ag Oireachtas na Samhna 2017 ina measc.

Breandán comes from An Sraith Saileach, Conamara, Co. Galway. Conamara is a place with strong links to the Sean Nós dancing tradition. In this environment Breandán learned how to dance by observing the generations of dancers that came before. He places particular emphasis on the development of personal style while remaining faithful to the tradition. He has won many accolades, including Senior Champion at Oireachtas na Samhna 2017.


Rita Gallaghaer 

Na Frosa in iar-dheisceart chontae Dhún na nGall is áit dhúchais do Rita ach tá cónaí anois uirthi ag Na Crosbhealaí in oirthear an chontae agus tá baint mhór aici leis an amhránaíocht thraidisiúnta i mBéarla ó bhí sí sna ficheadaí luaithe. Bhuaigh sí Fleadh Cheoil Uile Éireann trí huair ó shin. Ba mhór an onóir do Rita é nuair a bhronn TG4 Gradam Ceoil Amhránaí na Bliana uirthi sa bhliain 2017. Ar an scata mór amhránaithe a raibh tionchar ag a gcuid amhránaíochta uirthi áiríonn sí go hard Paddy Tunney a thug ‘Gealbhan na Cruaiche Goirme’ uirthi, tagairt dá háit dúchais ar ndóigh.

Originally from near Frosses in south-west Donegal, Rita Gallagher now lives in Crossroads in east Donegal, and has been involved in traditional singing in English since her early 20’s, going on to win the prestigious All Ireland Fleadh Cheoil competition three times. Rita was honoured to be the 2017 recipient of Gradam Ceoil Amhránaí na Bliana from TG4. Among her many influences is the late Paddy Tunney, who called her “The Linnet of the Bluestacks”, a reference to the locality of her birth. 


Treasa Ní Mhiolláin

Ó dheireadh na 1960í anuas, tá Treasa Ní Mhiolláin ina ceannródaí i measc amhránaithe agus ceoltóirí Árann. Bhuaigh sí an chéad Chorn Uí Riada ariamh ag Oireachtas na Gaeilge i 1972, comórtas a bhuaigh sí arís eile i 1979. I measc na ngradaim eile a bronnadh uirthi, tá: Comórtas na mBan faoi dhó, trí chraobh ag Fleadh Cheoil na hÉireann, trí chraobh ag Fleadh Cheoil na Breataine, Gradam Shean-nós Cois Life agus mórán eile gradam. Le beagnach 35 bliain, tá sí ag teagasc na hamhránaíochta in Oileáin Árann agus i bhfad i gcéin.

Since the late 1960’s Treasa Ní Mhiolláin has been a frontrunner amongst the singers and musicians of the Aran Islands. Treasa won the first ever Corn Uí Riada at Oireachtas na Gaeilge in the year 1972 and won it again in the year 1979. Amongst her other achievements are Comórtas na mBan on two occasions, the Fleadh Cheoil na hÉireann title three times, Fleadh Cheoil na Breataine title three times, Gradam Shean-nós Cois Life and many more. She has taught singing on the Aran Islands, as well many other places, for the best part of the last 35 years.


Téigh díreach i dteagmháil le Síle nó Aoife in Ionad Cultúrtha an Dochtúra Uí Loingsigh chun d’áit a chur in áirithe sa cheardlann is spéis leat ag www.ionadculturtha.ie nó ar ghuthán ag 026 45733