Ceardlann Éigse 2019

I mbliana beidh ocht gceardlann ar siúl ar maidin Shatharn ó 10:00 go dtí 12:30 in Ionad Cultúrtha an Dochtúra Uí Loingsigh agus i gColáiste Ghobnatan agus ar na múinteoirí cáiliúla a thabharfaidh ceardlanna beidh Caitlín Nic Gabhann ar an gConsairtín, Dylan Carlos ar an bhFidil, beidh Cein Sweeney ar an bhFeadóg Mhór agus Conor Connolly ar an mBosca Ceoil chomh maith le Breandán Seoighe ag tabhairt ranga rince ar an sean nós agus cé go bhfuil cónaí anois air i Sligeach, is as Cill Mhaoile i gCo. Chiarraí don phíobaire cáiliúil Leonard Barry.


Caitlín Nic Gabhann

Rinceoir aitheanta is ea Caitlín chomh maith le bheith ina ceoltóir sár-chumasach ar an gconsairtín. Múineann sí an consairtín ag féilte agus scoileanna samhraidh agus geimhridh ar fud na hÉireann, na hEorpa agus Meiriceá Thuaidh. Tá sí páirteach mar cheoltóir agus mar rinceoir le bannaí ar nós Caitlín & Ciarán, The High Seas, NicGaviskey, Birkin Tree agus The Irish Concertina Ensemble.

Caitlín is a talented dancer as well as an accomplished concertina player and teacher. She teaches concertina annually at festivals, summer and winter schools all over Ireland, Europe and USA. She is currently involved as musician and dancer with bands Caitlín & Ciarán, The High Seas, NicGaviskey, Birkin Tree and The Irish Concertina Ensemble


Dylan Carlos

Ball de chlann an-cheolmhar i gcontae Ros Comáin is ea Dylan Carlos. Cé gur fhás sé aníos in áit a bhfuil an-cháil uirthi do cheol na feadóige móire roghnaigh Dylan ar an bhfidil a chleachtadh, gníomh neamhchoitianta go leor do cheoltóir as Ros Comáin a déarfadh roinnt daoine b’fhéidir. Má roghnaigh sé an fhidil tá tionchar an-láidir ag ceol a dhúthaigh féin ar a chuid ceoil. Ball de Bhanna Céilí Chnoc na Sí is ea é agus bíonn sé páirteach go minic ag féilte ar fud na hÉireann agus thar lear. Bhí Dylan páirteach ag féilte ceoil le déanaí i Sasana agus sa Fhrainc ag seinm agus ag múineadh ceoil.

Dylan comes from a very musical family in Co. Roscommon. Having grown up in a region synonymous with flute playing, Dylan took a road less travelled for a Roscommon musician and took up the fiddle but is still heavily influenced by the music of his local area. A member of the Knocknashee Céilí Band, he also performs and teaches regularly at festivals and around the country and abroad. Dylan has recently played at festivals in England and in France.


Cein Sweeney

Baile beag in iarthar an Chabháin a bhfuil cáil nach beag air i gcúrsaí an cheoil Ghaelaigh is ea Cill na Seanrátha agus is as an áit sin do Cein. Tá mórán taistil déanta aige agus é ar chamchuairteanna éagsúla sa Spáinn, Meiriceá Thuaidh agus ar fud na Ríochta Aontaithe le grúpaí éagsúla. Bhuaigh Cein an chéad áit i gcomórtas sinsir Uile Éireann ar an bhfeadóg mhór sa bhliain 2015. Ina theannta sin tá seinmt na feadóige móire múinte aige ar fud na hÉireann ar fad ag ceardlanna, féilte agus fleadhanna ceoil. 

Cein Sweeney is from Killeshandra Co. Cavan, a small town in west Cavan with a proud reputation of solid Irish music. Cein has toured many places such as Spain, North America and across the UK with many groups. Cein also won the All Ireland senior flute competition in 2015. Cein has taught music across the whole of Ireland at various workshops, festivals and fleadhanna ceoil.


Conor Connolly

As Droichead an Chláirín i ndeisceart chontae na Gaillimhe do Conor. Thosnaigh sé ar an bhfeadóg stáin ag aois a hocht mbliana agus ar an mbosca ceoil nuair a bhí sé dhá bhliain déag d’aois. Ba mhór an onóir do Conor é nuair a bronnadh ‘Gradam Ceoil – Ceoltóir Óg na Bliana 2019’ air níos luaithe i mbliana agus gurb é a mhúinteoir Joe Burke a dhein an bronnadh sin ag searmanas a bhí i Halla an Waterfront i mBéal Feirste i Feabhra 2019. Tá Conor tar éis a bheith ar stáitse agus tar éis bheith ina mhúinteoir ceoil ag mórán féilte ceoil in Éirinn agus thar lear. 

Conor, born on 30th May 1993 comes from the parish of Clarinbridge in South Galway. He started playing tin whistle at age eight and moved onto the accordion at age twelve. The highlight of his musical life to date, has been the honour of receiving TG4’s prestigious Gradam Ceoil – Ceoltóir Óg na Bliana 2019 award presented by his mentor Joe Burke in a ceremony held in the Waterfront Hall in Belfast in February 2019. Conor has performed and gave workshops at many of the Traditional Music festivals at home and abroad. 


Breandán Seoighe

Ón Sraith Saileach, Conamara, Co. na Gaillimhe do Breandán. Is ceantar é Conamara atá nasctha go dlúth le Damhsa ar an Sean Nós agus mar sin d’fhoghlaim Breandán a chuid damhsa faoi a bheith ag féachaint ar na glúnta a tháinig roimhe. Cuireann sé béim áirithe ar stíl phearsanta a fhorbairt ach a dheineann cloí leis an traidisiún. Tá neart craobhacha bainte amach aige, an Craobh Sinsir ag Oireachtas na Samhna 2017 ina measc.

Breandán comes from An Sraith Saileach, Conamara, Co. Galway. Conamara is a place with strong links to the Sean Nós dancing tradition. In this environment Breandán learned how to dance by observing the generations of dancers that came before. He places particular emphasis on the development of personal style while remaining faithful to the tradition. He has won many accolades, including Senior Champion at Oireachtas na Samhna 2017.


Rita Gallaghaer 

Na Frosa in iar-dheisceart chontae Dhún na nGall is áit dhúchais do Rita ach tá cónaí anois uirthi ag Na Crosbhealaí in oirthear an chontae agus tá baint mhór aici leis an amhránaíocht thraidisiúnta i mBéarla ó bhí sí sna ficheadaí luaithe. Bhuaigh sí Fleadh Cheoil Uile Éireann trí huair ó shin. Ba mhór an onóir do Rita é nuair a bhronn TG4 Gradam Ceoil Amhránaí na Bliana uirthi sa bhliain 2017. Ar an scata mór amhránaithe a raibh tionchar ag a gcuid amhránaíochta uirthi áiríonn sí go hard Paddy Tunney a thug ‘Gealbhan na Cruaiche Goirme’ uirthi, tagairt dá háit dúchais ar ndóigh.

Originally from near Frosses in south-west Donegal, Rita Gallagher now lives in Crossroads in east Donegal, and has been involved in traditional singing in English since her early 20’s, going on to win the prestigious All Ireland Fleadh Cheoil competition three times. Rita was honoured to be the 2017 recipient of Gradam Ceoil Amhránaí na Bliana from TG4. Among her many influences is the late Paddy Tunney, who called her “The Linnet of the Bluestacks”, a reference to the locality of her birth. 


Treasa Ní Mhiolláin

Ó dheireadh na 1960í anuas, tá Treasa Ní Mhiolláin ina ceannródaí i measc amhránaithe agus ceoltóirí Árann. Bhuaigh sí an chéad Chorn Uí Riada ariamh ag Oireachtas na Gaeilge i 1972, comórtas a bhuaigh sí arís eile i 1979. I measc na ngradaim eile a bronnadh uirthi, tá: Comórtas na mBan faoi dhó, trí chraobh ag Fleadh Cheoil na hÉireann, trí chraobh ag Fleadh Cheoil na Breataine, Gradam Shean-nós Cois Life agus mórán eile gradam. Le beagnach 35 bliain, tá sí ag teagasc na hamhránaíochta in Oileáin Árann agus i bhfad i gcéin.

Since the late 1960’s Treasa Ní Mhiolláin has been a frontrunner amongst the singers and musicians of the Aran Islands. Treasa won the first ever Corn Uí Riada at Oireachtas na Gaeilge in the year 1972 and won it again in the year 1979. Amongst her other achievements are Comórtas na mBan on two occasions, the Fleadh Cheoil na hÉireann title three times, Fleadh Cheoil na Breataine title three times, Gradam Shean-nós Cois Life and many more. She has taught singing on the Aran Islands, as well many other places, for the best part of the last 35 years.


Téigh díreach i dteagmháil le Síle nó Aoife in Ionad Cultúrtha an Dochtúra Uí Loingsigh chun d’áit a chur in áirithe sa cheardlann is spéis leat ag www.ionadculturtha.ie nó ar ghuthán ag 026 45733

Ceardlanna Amhránaíochta i nGaeilge agus i mBéarla #Eigse19

Beidh an t-ádh le daltaí amhránaíochta i mbliana mar go mbeidh rogha acu idir dhá mhúinteoir amhránaíochta den chéadscoth. Beidh Rita Gallaghaer ó Na Frosa, Co. Dhún na nGall, i mbun ceardlainne amhránaíochta i mBéarla agus beidh Treasa Ní Mhiolláin, as Árann Mór, Oileáin Árainn, Co. na Gaillimhe, i bhfeidhil ceardlainne amhránaíochta as Gaeilge ar an sean-nós.


RITA GALLAGHER

Rita Gallaghaer

Na Frosa in iar-dheisceart chontae Dhún na nGall is áit dhúchais do Rita ach tá cónaí anois uirthi ag Na Crosbhealaí in oirthear an chontae agus tá baint mhór aici leis an amhránaíocht thraidisiúnta i mBéarla ó bhí sí sna ficheadaí luaithe. Bhuaigh sí Fleadh Cheoil Uile Éireann trí huair ó shin.

Ba mhór an onóir do Rita é nuair a bhronn TG4 Gradam Ceoil Amhránaí na Bliana uirthi sa bhliain 2017. Ar an scata mór amhránaithe a raibh tionchar ag a gcuid amhránaíochta uirthi áiríonn sí go hard Paddy Tunney a thug ‘Gealbhan na Cruaiche Goirme’ uirthi, tagairt dá háit dúchais ar ndóigh.

Originally from near Frosses in south-west Donegal, Rita Gallagher now lives in Crossroads in east Donegal, and has been involved in traditional singing in English since her early 20’s, going on to win the prestigious All Ireland Fleadh Cheoil competition three times.

Rita was honoured to be the 2017 recipient of Gradam Ceoil Amhránaí na Bliana from TG4. Among her many influences is the late Paddy Tunney, who called her “The Linnet of the Bluestacks”, a reference to the locality of her birth. 


TREASA NÍ MHIOLLÁIN

Ó dheireadh na 1960í anuas, tá Treasa Ní Mhiolláin ina ceannródaí i measc amhránaithe agus ceoltóirí Árann.

Bhuaigh sí an chéad Chorn Uí Riada ariamh ag Oireachtas na Gaeilge i 1972, comórtas a bhuaigh sí arís eile i 1979. I measc na ngradaim eile a bronnadh uirthi, tá: Comórtas na mBan faoi dhó, trí chraobh ag Fleadh Cheoil na hÉireann, trí chraobh ag Fleadh Cheoil na Breataine, Gradam Shean-nós Cois Life agus mórán eile gradam.

Le beagnach 35 bliain, tá sí ag teagasc na hamhránaíochta in Oileáin Árann agus i bhfad i gcéin.

Since the late 1960’s Treasa Ní Mhiolláin has been a frontrunner amongst the singers and musicians of the Aran Islands.

Treasa won the first ever Corn Uí Riada at Oireachtas na Gaeilge in the year 1972 and won it again in the year 1979. Amongst her other achievements are Comórtas na mBan on two occasions, the Fleadh Cheoil na hÉireann title three times, Fleadh Cheoil na Breataine title three times, Gradam Shean-nós Cois Life and many more.

She has taught singing on the Aran Islands, as well many other places, for the best part of the last 35 years.


Bíonn an-ghlaoch ar cheardlanna na hÉigse gach bliain, dá bhrí sin, moltar áit a chur in áirithe chomh luath agus is féidir.
Íoslódáil an fhoirm iarratais anseo.

The Éigse workshops have always been very well attended, therefore it is advised to book early in order to avoid disappointment.
Download the application form here.

Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin will take place in the Múscraí Gaeltacht of Co. Cork from Friday 29 November to Sunday 01 December 2019.

We are delighted to announce that Éigse Dhiarmuidín festival will be opened by Liam O’Connor, newly appointed Director of the Irish Traditional Music Archive ( www.itma.ie ) on the evening of Friday 29 November, 2019 in Cúil Aodha. This will be the 28th annual musical celebration in memory of the Cúil Aodha singer, Diarmuid Ó Súilleabháin, in the Múscraí Gaeltacht of County Cork.

Diarmuid Ó Súilleabháin was very well known for his unique singing style and versions of many celebrated songs to come from the Múscraí area. He was, among other things, a teacher and later worked as a journalist with RTÉ Ráidió na Gaeltachta.

Students of traditional singing are spoiled for choice as we’re doubly lucky this year to have Rita Gallagher from Frosses in Co. Donegal, teaching traditional singing in English and Treasa Ní Mhiolláin, from Árann Mór in the Aran Islands, Co. Galway teaching sean-nós singing as Gaeilge.

All eight workshops will take place on the morning of Saturday 30th November and will be conducted by talented singers and musicians. They include gifted concertina player Caitlín Nic Gabhann, and from Killeshandra Co. Cavan on flute Cein Sweeney, on fiddle Dylan Carlos from Co. Roscommon, dancer Breandán Seoighe from Conamara and on Accordion from Co. Galway Conor Connolly and all the way from Sligo and Kilmoyely in Co. Kerry, one of Ireland’s leading uilleann pipers, Leonard Barry.

These workshops are in high demand and for further information on them please contact ‘Ionad Cultúrtha an Dochtúra Uí Loingsigh’ on www.ionadculturtha.ie or on 026 45733, to reserve your place as soon as possible. All details on the workshops and the festival are on www.eigse.ie .

Shortly after the workshops will have concluded a special screening of the film ‘DIARMUIDÍN’ by local director Peter Carr will take place, free of charge, in the local cultural centre ‘Ionad Cultúrtha an Dochtúra Uí Loingsigh’ on Saturday 30th November at 14:00.

Music, song and dance will be heard all over the Múscraí area during the Éigse weekend in the local establishments with a Gala Concert taking place on Saturday evening at 20:00 in Áras Éamoin Mhic Shuibhne in Cúil Aodha, when the workshop teachers mentioned will be joined by popular traditional music group ‘Out The Gap’, the local and internationally renowned male-voice choir Cór Chúil Aodha and the winner of Corn Uí Riada 2019 at Oireachtas na Gaeilge, Máire Ní Choilm. It promises to be a very special concert indeed.

As if that wasn’t enough, after the Gala Concert in the community Hall in Cúil Aodha, you can join the music session in the Abbey Hotel in Baile Bhuirne led by Richard Lucey and friends or join the Singers’ get together in The Mills Inn and well-known local singer Eoiní Maidhcí Ó Súilleabháin as Fear an Tí .

At 11:00 on Sunday the Ó Riada mass will be sung by the legendary local choir, Cór Chúil Aodha directed by Peadar Ó Riada.

A very special Music Recital in the magical atmosphere of the Old-Church in St. Gobnait’s cemetery later on Sunday at 12:00 is a must for music lovers. This year’s recital will feature Caitlín Nic Gabhann on concertina and Leonard Barry on uileann pipes and this promises to be a unique and charming occasion.

If you feel like listening to the finest of Sliabh Luachra music on Sunday afternoon, you can call to the Abbey Hotel in Baile Bhuirne at 15:00 and join Jimmy Doyle and friends or head to Barr an Chuma/Top of Coom, the Highest Pub in Ireland, for an afternoon of traditional singing, which starts at 15:30. This afternoon of singing will feature the best in traditional and sean nós singing from local singers and visiting singers alike.

Whatever feature of Irish singing and music you’re interested in, ÉIGSE Dhiarmuid Uí Shúilleabháin is a real gem and feast of traditional culture with the Irish language itself at the very heart of the festival, naturally.

Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin in the heart of the Múscraí Gaeltacht is considered by many to be a Mecca on the Irish traditional music landscape.

So what are you waiting for, re-schedule, clear your diaries and call to, and take part in, the Éigse this year.

Beidh fáilte agus fiche romhat ag an Éigse.